Hírarchívum - Szatmár Leader Közhasznú Egyesület Honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hírarchívum

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” elnevezésű (VP2-6.1.1-16 azonosító jelű) felhívás.
 
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig van lehetőség.
 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2017. március 31.
- 2017. május 2.
 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 37,75 milliárd Ft.
 
A támogatás mértéke: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyösszegű átalány formájában, két részletben, 5 évre nyújtva:
a) az első kifizetési kérelem benyújtásával a támogatás a teljes összeg 75%-a,
b) a támogatási összeg fennmaradó 25%-a a felhívás szerinti- és az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésének függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb a működési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig tervezhető és igényelhető.
 
További információk:
 
Társadalmi egyeztetésen „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című felhívás
Elindult „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás" című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás társadalmi egyeztetése.
A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 5. éjfélig várták, a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.
 
Nyerjen 10-20 millió forintot kertészeti eszközökre


Elindult a „Kertészet korszerűsítése – Kertészeti gépbeszerzés támogatása” (VP2-4.1.3.5-16) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

Az alább letölthető felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő kertészeti tevékenységet folytató vállalkozók összesen 18,08 milliárd forintra pályázhatnak; a forrást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Egy pályázó 10-20 millió forintot kaphat, a kormány 1500 támogatott pályázattal számol.

A felhívás a versenyképesség javítása érdekében történő, építéssel nem járó kertészetieszköz-beszerzéseket támogatja, így

• kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható – munkagépek,
• kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek,
• kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök, illetve
• maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzését.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 18-ig várja a kormány.

https://www.palyazat.gov.hu/node/59651
 
Jóváhagyást kapott a Helyi Fejlesztési Stratégia
 
A Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint Irányító Hatóság megküldte a 2014-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia jóváhagyásáról, valamint a véglegesen elismert LEADER HACS-ként való elismerésről szóló dokumentumot.


Jövőre 5,2 milliárd forintot biztosítanak Erzsébet-táborokra

Jövőre 5,2 milliárd forintot biztosít a központi költségvetés az  Erzsébet-táborokra - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma  szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára  hétfőn a Fejér megyei Mezőszilas általános iskolájában, ahol a nyáron  Napközi Erzsébet-táborokat tartanak.

Czibere Károly hangsúlyozta, hogy a kormány elkötelezett a program  folytatása mellett, az idén 4,4 milliárd forinttal támogatják és a  tavalyi 75 ezernél jóval több, 90 ezer gyerek táborozását segítik.  Hozzátette, hogy jövőre tovább szélesítik a programot, bővül a  helyszínek és a résztvevők száma is, valamint fejlesztik a kárpátaljai  és az erdélyi helyszíneket.

Az államtitkár rámutatott arra, hogy az Erzsébet-táborok  társadalompolitikai eszközök, amelyek egyfajta küzdelmet szimbolizálnak a  reménytelenséggel és a kilátástalansággal szemben. Hozzátette, igenis  van esély arra, hogy "ne engedjék el nyáron sem a gyerekek kezét",  lehetőség van értelmes programot és a felemelkedés esélyét kínálni  számukra ebben az időszakban is.

Közölte, hogy a táborokban tematikaként kínált sport, művészet és  informatika olyan eszköz, amely a felzárkózáspolitikát eredményessé  teszi.
A Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,  többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai  korszerűsítés című felhívás felfüggesztése   

A  Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek  külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,  fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú)  felhívás vonatkozásában a kötelezettségvállalási keret kimerülésére  tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.)  Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján, az Irányító Hatóság a  támogatás benyújtásának lehetőségét a jelen közlemény honlapon való  megjelenését követő harmadik naptól felfüggeszti.

 
Családi házak felújításával folytatódik az Otthon Melege Program
 2016. július 1-jétől 5 milliárd forint keretösszeggel induló vissza nem térítendő támogatást biztosít a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium családi házak energetikai korszerűsítésére és felújítására.
Tisztelt Egyesületi Tag!

Tájékoztatjuk, hogy a Szatmár Leader Közhasznú Egyesület Közgyűlését a következő időpontban és helyszínen tartja:
Időpont: 2016. május 26. (csütörtök), 10.30 óra
Helyszín: Emeletes Iskola („Régi Leveles Iskola”) 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40.
A Közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó előterjesztések letölthetők innen:A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület első körben két intézkedést tervez meghirdetni, melyek az alábbiak:
  
1. Mikrovállalkozások fejlesztése, Helyi termékek gyártásának támogatása
 
2. Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések
  
Kérjük Önöket, hogy a helyi felhívás tervezetekkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat szíveskedjenek 2017. május 15. 14:00-ig egyesületünk elektronikus címére megküldeni: leader.szatmar@gmail.com
  
Csak a megadott időpontig beérkezett javaslatokat tudjuk figyelembe venni!
----------------------------------------------------------------------------------------
 

---------------------------------------------------------------------------------------- Társadalmi egyeztetésen „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című felhívás
 
 Elindult „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás" című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás társadalmi egyeztetése.
A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 5. éjfélig várták, a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.
 
Társadalmi egyeztetésen a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása elnevezésű felhívás tervezete
Elindult a „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása" elnevezésű (VP6-6.4.1-16 azonosító számú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.
A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 12-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.
 
 
Megjelent a Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhívás

 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című (VP2-4.1.3.5-16 kódszámú) felhívás.
 
A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. december 19. napjától 2018. december 18. napjáig van lehetőség.
 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése:
a) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható - munkagépek beszerzése,
b) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,
c) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,
d) maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése a felhívás 3.4.1.1. C) 7. és 5.7. pontjainak figyelembevételével,
e) talajművelő gépek beszerzése (sorközművelő kultivátorok, egyéb kultivátorok, magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás talajművelők, kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek) a felhívás 3.4.1.1. C) 8. pontjának figyelembevételével.


 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: Egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft.
 
A támogatás maximális mértéke: egyéni projekt esetén 50%.
 
A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 
Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18,08 milliárd Ft.

 
 
MEGJELENT! - Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása
 
 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című (VP6-6.2.1-16 kódszámú) felhívás. A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 milliárd Ft. A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24-től - 2018.10.23-ig lehetséges.
 
Támogatást igénylők köre

A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN (1. célterület):
• A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
o a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
o a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik (a mezőgazdasági árbevétel kiszámítására a 9. számú melléklet az irányadó);
o székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú mellékletben felsorolt településen van;
o rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.
o a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.
 
B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN (2. célterület):
A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
 
     
  • legalább a támogatási      kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű      tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen;
  •  
  • 18. életévét      betöltött, cselekvőképes természetes személy;
  •  
  • rendelkezik a 2007.      évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
  •  
  • első ízben indít      vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa      vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból      megszűnt vállalkozásnak.
 

Támogatás mértéke: 40000 Eurónak megfelelő forint összeg

Folyósítás: Két részletben 75% ez első kifizetési kérelemkor, 25% legkorábban az első kifizetési kérelem benyújtásától számított, 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető

Támogatott projektek száma: 1154 db

Első bírálati szakasz: 2016.10.24. - 2016.11.24
 
 
 
Megjelent a "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért" című pályázati felhívás (EFOP-3.3.2-16)

A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra.

A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának megvalósítását támogató, a kínálatot gazdagító tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli kulturális (és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt) tevékenységek kidolgozása és megvalósítása támogatható.
A támogatható nem formális, informális foglalkoztatási formák a következők lehetnek:
• szakkör, foglalkozássorozat,
• kulturális óra (pl. múzeumi óra, könyvtári óra),
• tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport,
• tábor,
• versenyek, vetélkedők,
• műhely- és klubfoglalkozás,
• témanap, témahét,
• művészeti csoport.

Célcsoport:
- az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek,
- a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt vevők

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) közművelődési intézmény vagy fenntartója,
b) közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat,
c) közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési közösségi színteret működtető civil szervezet,
d) népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói
e) az 1997. évi CXL. tv. szerinti könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosító önkormányzat,
f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 39.§ (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik,
g) az 1995. évi LXVI. törvény szerinti a magyarországi levéltárak, nyilvántartásában közlevéltárként vagy nyilvános magánlevéltárként bejegyzett levéltárak,
h) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt, az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év 10. hó 17. naptól lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 30.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
 


 
Jelentős a túligénylés a vidékfejlesztési pályázatoknál


A Vidékfejlesztési Program (VP) több kiírása esetében jelentős a túligénylés a pályázók részéről, a legnagyobb összegre a szarvasmarha-ágazat szereplői nyújtottak be pályázatot - mondta a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára pénteken Bonyhádon.

Emlékeztetett arra, hogy a 2015. december 31-én lezárult, 240 milliárd forintos agrár-környezetgazdálkodási programban a keretnél háromszor nagyobb összegre érkezett igény, ezért 2016. szeptemberben 40 milliárd forint értékben kétkörös pályázatot hirdetnek a kertészeti és az állattenyésztési ágazat szereplőinek.
 
Az élelmiszeripari fejlesztésekhez biztosított 140 milliárd forintos keretre 200 milliárd forint értékben igényeltek támogatást, ennek ellenére arra biztatta a gazdálkodókat, hogy nyújtsák be pályázatukat, mert várhatóan több, nem mezőgazdaságból érkező pályázót ki fognak szűrni.
 
Az államtitkár jelezte: az ősz folyamán több új kiírás is megjelenik, köztük a fiatal gazdák, valamint 26 milliárd forintos kerettel a termelői csoportok támogatására szolgáló pályázat, és 50 milliárd forintos kerettel két, falusi turizmus segítő pályázati forrás is megnyílik.
 
 
 


Jóváhagyást kapott a Helyi Fejlesztési Stratégia
 
 
A Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint Irányító Hatóság megküldte a 2014-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia jóváhagyásáról, valamint a véglegesen elismert LEADER HACS-ként való elismerésről szóló dokumentumot.


 
GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására
 
 
A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.
 

A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.
 
 
Benyújtási határidő:
 
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között lehetséges.
 
 
Támogatás mértéke, összege:
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 900 000 Ft maximum 30 000 000 Ft.
 
A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a a Felhívás 3.2. pontjában foglaltak figyelembe vételével.
 
 
Támogatást igénylők köre
a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
aa) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
 
ab) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
ad) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy
ae) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.
b) Jogi forma szerint
ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
bb) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó), 232 – egyéb önálló vállalkozó)
bc) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
bd) szövetkezetek (12-)
 
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Gyakornokok foglalkoztatása:
A célcsoporttag foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.
b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység:
A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a GINOP-5.2.5-16 kiemelt projektet megvalósító kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.
c) Adminisztrációs tevékenység: gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása.
d) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.
 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
 
a) Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.
b) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, beleértve a megváltozott munkaképességű gyakornok esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése, az átalakítása.
c) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása (infrastruktúra átalakítás esetén nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás).
d) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében - amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja - a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.
 
 
Célcsoporttal szembeni elvárások:
A célcsoport tagjaival (a gyakornokokkal) szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges:
aa) 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor,
ab) iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,
ac) a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
ad) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,
ae) a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, kivéve a jelen felhívás 3.4.1.1 be) pontját.
 
af) a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás.
 
 
A projekt megvalósítása:
 
A projekt megvalósítását a Támogatást igénylő annak megkezdésétől számítva minimum 9, maximum 15 hónapra tervezheti, amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését is.
 
 
A projekt területi korlátozása
A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

A Közép-magyarország régió területén lakóhellyel rendelkező célcsoporttag bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenységek elvégezhetők a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.

A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.
Egészség Sportpark Program
 A kormány döntése alapján kültéri sportparkok építésére irányuló  program  indul. A könnyen hozzáférhető, ingyenesen használható, igényes   szabadtéri létesítményekben elsősorban a felnőtt sportolni vágyók   tölthetik el aktívan a szabadidejüket.
  A fentiek szellemében a Kormány az 1314/2016 (VI. 30.) Korm.   határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark   Programról amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi terek   kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol   valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti   el a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben.
A  sportparkok építésére a települési önkormányzatok nyújthatnak be   kérelmet a lakosságszámmal arányosan. A Program keretében 40, 70, 90   vagy 150 négyzetméter alapterületű sportpark építtethető, amely 200  vagy  400 méteres, 125 cm széles futókörrel bővíthető. A létesítmények   mindegyike alkalmas lesz az alapvető erősítő edzésformák gyakorlására, a   nagyobb méretűek pedig további speciális gyakorlatok elvégzésére is   lehetőséget biztosítanak.
A  kérelmeket a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,  Sportüzemeltetési  és Közbeszerzési Zrt.-nél (1146 Budapest, Hermina út  49.) lehet  benyújtani 2016. augusztus 15-ig. Az elbírálást követően a  Nemzeti  Sportközpontok építi meg az új sportparkokat.
A Programról részletes tájékoztatás és a kérelem benyújtásához szükséges dokumentáció elérhető és elektronikusan letölthető a www.bmsk.hu/sportpark oldalon.
Jövőre 5,2 milliárd forintot biztosítanak Erzsébet-táborokra

Jövőre 5,2 milliárd forintot biztosít a központi költségvetés az  Erzsébet-táborokra - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma  szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára  hétfőn a Fejér megyei Mezőszilas általános iskolájában, ahol a nyáron  Napközi Erzsébet-táborokat tartanak.

Czibere Károly hangsúlyozta, hogy a kormány elkötelezett a program  folytatása mellett, az idén 4,4 milliárd forinttal támogatják és a  tavalyi 75 ezernél jóval több, 90 ezer gyerek táborozását segítik.  Hozzátette, hogy jövőre tovább szélesítik a programot, bővül a  helyszínek és a résztvevők száma is, valamint fejlesztik a kárpátaljai  és az erdélyi helyszíneket.

Az államtitkár rámutatott arra, hogy az Erzsébet-táborok  társadalompolitikai eszközök, amelyek egyfajta küzdelmet szimbolizálnak a  reménytelenséggel és a kilátástalansággal szemben. Hozzátette, igenis  van esély arra, hogy "ne engedjék el nyáron sem a gyerekek kezét",  lehetőség van értelmes programot és a felemelkedés esélyét kínálni  számukra ebben az időszakban is.

Közölte, hogy a táborokban tematikaként kínált sport, művészet és  informatika olyan eszköz, amely a felzárkózáspolitikát eredményessé  teszi.
 
Otthon Melege Program – Később nyújthatóak be, és módosult a családi házak felújítása pályázat
 
A beérkezett lakossági és szakmai észrevételek alapján módosul az Otthon Melege Program családi házak energetikai korszerűsítésére és felújítására meghirdetett 5 milliárd forint keretösszegű alprogramja.
 
Támogatás továbbra is az elszámolható költségek 40-45-50-55 százalékára igényelhető a megvalósítandó fejlesztés összetettségétől függően, ezzel ösztönözve az épületek komplex fejlesztését. Az elszámolható költségek 45 százaléka, legfeljebb 1,5 millió forint eddig abban az esetben volt igényelhető, ha a pályázó egy energiahatékonysági fejlesztés mellett legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert is kiépít. A módosítás szerint akkor is jár a támogatás, ha a támogatott beruházásban kettő vagy több energiahatékonysági fejlesztést valósítanak meg megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése nélkül. A pályázók segítése érdekében egyszerűbbé váltak a szükséges csatolandó mellékletek és az elszámoláshoz szükséges dokumentumok.
 
A minél több sikeres pályázat benyújtása érdekében meghosszabbodik a felkészülési időszak is: a támogatási kérelmeket 2016. augusztus 15-től a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújthatják be a pályázati portálon keresztül, elektronikus úton az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező magánszemélyek.
 
Az Otthon Melege Program hatodik alprogramjának célja a családi házak energetikai korszerűsítése és felújítása. A támogatás az épületek homlokzati nyílászáróinak cseréjére, homlokzatok hőszigetelésére, épületgépészeti rendszerek (pl. kazánok, radiátorok) energia-megtakarítást eredményező cseréjére, felújítására, és az épület gépészeti rendszeréhez csatlakozó megújuló energiafelhasználás kialakítására (napelemes rendszerek, napkollektoros rendszerek, biomassza kazánrendszerek kiépítése) fordítható.
 
Az alprogram keretében kizárólag a hagyományos technológiával 1996 előtt épült és 1995. december 31-ig kiadott építési engedéllyel rendelkező, egy lakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterületű, a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak energetikai korszerűsítésére nyújtható vissza nem térítendő támogatás. Az igényelhető támogatás maximális összege továbbra is 2,5 millió forint.
 
A közgyűlés elfogadta a végleges stratégiát
 
A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület közgyűlése 2016. május 26-i ülésén elfogadta a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia végleges dokumentumát [innen tölthető le] és az Irányító Hatóság útmutatásaira adott válaszokat [innen tölthető le].

A Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című felhívás felfüggesztése

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján, az Irányító Hatóság a támogatás benyújtásának lehetőségét a jelen közlemény honlapon való megjelenését követő harmadik naptól felfüggeszti.

 Közvetlen támogatások kézikönyv
A Közvetlen támogatások gazdálkodói kézikönyv elkészítése a Közös Agrárpolitika megújítása miatt vált szükségessé, a reformnak köszönhetően ugyanis 2015-től jelentősen átalakult a közvetlen támogatások rendszere. Az olyan régi támogatási jogcímek feltételei, mint például a SAPS vagy termeléshez kötött támogatás, alapjaiban változtak meg, emellett pedig új jogcímek jelentek meg, melyeknek egy része kötelező érvényű. Ezek közé tartozik a zöldítés, de újonnan, választható elemként került a rendszerbe a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása vagy a kistermelői támogatási rendszer is. A szankciók elkerülése és a támogatási lehetőségek legjobb kihasználása érdekében a gazdák számára is fontos a jogcímek feltételrendszerének részletes megismerése.

 Újabb támogatás a gyermekétkeztetés körülményeinek javítására
A most megjelent pályázat elsődleges célja, hogy állami hozzájárulással az önkormányzatok képesek legyenek a tulajdonukban lévő, az általuk fenntartott és működtetett óvodai gyermekétkeztetést is szolgáló konyhák és étkezők felújítására, fejlesztésére, kiemelt figyelmet fordítva a korszerű táplálkozást segítő technológia kialakítására, valamint a környezetvédelmi szempontok maradéktalan betartására. Ezek megvalósításához a 2016. évi költségvetés egymilliárd forintos keretösszegben nyújt segítséget. A tavalyi év tapasztalataiból kiindulva számos technikai pontosítás történt, többek között a pályázó által igényelhető maximális támogatás, egyes fogalmi meghatározások, illetve az elbírálásnál figyelembe vehető előnyök köre tekintetében. Egyúttal megszűnik a tartaléklista és a két körös döntés gyakorlata.

A pályázatokat az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, a Magyar Államkincstár útján lehet benyújtani, legkésőbb 2016. június 29-ig. A megítélt támogatások vissza nem térítendők, felhasználásuk határideje 2017. december 31.

A részletes információkat a pályázati felhívás tartalmazza.
 
„Pályázati lehetőségek a Vidékfejlesztési Programban” címmel tartottunk tájékoztatót                                                 2016. március 16.

Egyesületünk „Pályázati lehetőségek a Vidékfejlesztési Programban” címmel tartott fórumot.
A jelenlévőket Dr. Péter Csaba, egyesületünk elnöke köszöntötte.

A fórum meghívott előadója Kerék Gertrúd a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei referense volt.
Kerék Gertrúd előadásában elmondta, hogy az MVH illetve az Irányító Hatóság munkatársaival rajta keresztül lehetőség van kapcsolatot tartani és bármilyen a Vidékfejlesztést érintő problémával kapcsolatban szívesen áll az érdeklődők rendelkezésére.
Bíró Zoltán munkaszervezet vezető tájékoztatta a megjelent hallgatóságot a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás részleteiről.
Megjelent a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kiadványa, a Helyi termék kézikönyv.
A kiadvány a helyi termékeket, azaz a helyben termelt alapanyagokból hagyományos, az adott térségre jellemző eljárással készült élelmiszereket előállító és értékesítő gazdáknak szól.

A kézikönyv bemutatja a helyi termékek előállításának feltételrendszerét, az értékesítés lehetséges változatait, a helyi piacoktól a falusi vendégasztalokon át a közétkeztetésig.
Ehhez szorosan kapcsolódva részletezzük a termékek védjegyezését, az élelmiszer-előállítás élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályait, valamint az élelmiszerjelölés legfontosabb tudnivalóit. Külön fejezet foglalkozik az adózási ismeretekkel, amely a legkedvezőbb vállalkozási forma kiválasztásában is segítséget nyújt.

Letöltés:

Elkészült a Szatmár LEADER Akciócsoport területére vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia tervezete


Elkészült a Szatmár LEADER Akciócsoport területére vonatkozó  Helyi Fejlesztési Stratégia tervezete (Draft verziója). Várjuk az  érintettek véleményét a tervezettel kapcsolatban.

A 2016. február 10-i közgyűlés által jóváhagyott HFS tervezete letölthető innen.

Kérjük, hogy észrevételeiket, véleményüket küldjék meg kérdőívünk használatával a   leader.szatmar@gmail.com e-mail címre.

A beérkező véleményeket a végleges HFS elkészítésekor az Irányító  Hatóság által megfogalmazott véleményekkel, észrevételekkel együtt  dolgozzuk be a Stratégiába.

Együttműködésüket előre is köszönjük!
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz