HFS előkészítése, tervezésének szervezése - Szatmár Leader Közhasznú Egyesület Honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

HFS előkészítése, tervezésének szervezése

LEADER 2023-2027
 
A Helyi Fejlesztési Stratégia létrehozása a helyi szereplők széleskörű bevonásával történt. Fontos volt már a tervezés során, hogy minél szélesebb, leendő kedvezményezett célcsoporthoz eljussanak az információk, így biztosítva a stratégia alkalmazkodását a helyi igényekhez.


A HFS előkészítése a 2022. december 21-én Fehérgyarmaton tartott tájékoztató fórummal kezdődött, amelyen 20 fő vett részt a civil, a vállalkozói és a közszféra képviseletében. A résztvevők tájékoztatást kaptak a vidékfejlesztési lehetőségekről, a LEADER program prioritásairól, valamint a Szatmár LEADER térség fejlesztési lehetőségeiről. A stratégia előkészítéséhez kapcsolódóan projektötletek benyújtására hívtuk fel a résztvevők figyelmét, melyre technikailag 1 db egységesített adatlapon volt lehetőség 2023 januárjától kezdődően. Ez az alkalom már a koncepció első változatának körvonalazódást is lehetővé tette.


A tervezés alapköve tehát a projektötlet gyűjtés volt. Minden potenciális ügyfél lehetőséget kapott projektötlete HACS-csal történő megismertetésére. A projektötlet adatlap az egyesület tagjainak e-mailben is kiküldésre került, illetve honlapunkon bárki számára elérhető volt 2023. január hónaptól. Projektötleteket megosztani személyesen, elektronikusan és papír alapon is lehetőség volt.


A projektötletek tematizáltan feldolgozásra kerültek a célok meghatározása során, továbbá visszacsatolásként kerültek felhasználásra. A beérkezett projektötleteket a HACS munkaszervezete táblázatokba rendezte, a projektgyűjtő adatlapokat dokumentálta.


A tervezési folyamat részeként 2023. január 30-án Közgyűlést hívtunk össze, ahol az Egyesület tagjai egyhangúan megerősítették együttműködési szándékukat és kinyilvánították részvételüket a 2023-2027 programozási időszak vidékfejlesztési feladatainak ellátására vonatkozólag. A Közgyűlésen felvázoltuk a 2014-2020 időszak teendőit, a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez kapcsolódó feladatokat. A résztvevők figyelmét felhívta a munkacsoport, hogy projektötletek benyújtása szükséges, melyek a későbbi stratégia alapját fogják képezni. A Közgyűlés megválasztotta a 6 fős Tervezői Csoport tagjait is: 2 fő az önkormányzati, 2 fő a civil, 2 fő a vállalkozói szférát képviselve.


Ezt követően 2023. március 9-én megtartottuk az első Tervezést Koordináló Csoport ülését, melynek keretében a fejlesztési szükségleteket és lehetőségeket egyeztették a megjelentek, valamint ismertetésre kerültek a HFS elkészítésének főbb mérföldkövei.

Az elért eredmények vázlatosan:
-           Mérföldkövek meghatározása
-           A térségben megfigyelhető a mélyszegénység kérdései és társadalmi hatásai kerüljenek bele az új stratégiába
-           SWOT aktualizálása
-           Népzene, néptánc, irodalmi kultúra támogatásának fontossága
-           Tehetséges, de szegény fiatalok támogatása
-           A helyi közösségi együttműködések és igények felmérése

A projektötletek gyűjtése során 31 db projektötlet érkezett be a munkaszervezet fehérgyarmati irodájába. Ezek rögzítése megtörtént egy összefoglaló táblázatban. Az összesítés lehetőséget biztosít annak összefoglalására, hogy a fejlesztési ötletek hogyan kapcsolódnak más operatív programokhoz. Az önkormányzatok által küldött javaslatok száma 7 db, míg a vállalkozásoktól 15 db, a civil szervezetek részéről pedig 9 db ötlet kerül benyújtásra. Az igényelt támogatások jóval meghaladják a rendelkezésre álló keretet, amely részben annak köszönhető, hogy a projektötletek egy része más forrásból kerülhet finanszírozásra.

A 2023-2027 tervezési időszak fejlesztési irányainak bemutatása, LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) tervezése, elképzelések, javaslatok megbeszélése céljából fórumokat tartottunk.

Az első ilyen eseményre 2023. szeptember 18-án Fehérgyarmaton került sor, melyen 46 fő vett részt, 3 fő önkormányzati, 29 fő vállalkozói, 3 fő civil szféra képviseletében, 9 fő pedig magánszemélyként volt jelen.
A fórumon általánosságban szó volt a 2023-2027 közötti Vidékfejlesztési Programról, illetve bemutatásra kerültek a Helyi Fejlesztési Stratégiában tervezett intézkedések, melyek rendkívül pozitív fogadtatásra találtak. Sokan már konkrétumokról érdeklődtek az egyes támogatási lehetőségekkel kapcsolatban.

2023. szeptember 19-én Rozsályban 13 fő vett részt a fórumon, 2 fő önkormányzati, 4 fő vállalkozói, 3 fő civil szféra képviseletében, 4 fő pedig magánszemélyként volt jelen. A rozsályi eseményen szintén kedvező volt a fogadtatása a HFS intézkedéseinek, a résztvevők leginkább a vállalkozás- és szálláshelyfejlesztéssel kapcsolatos fejlesztések iránt érdeklődtek.

2023. szeptember 20-án Szatmárcsekén került sor a harmadik fórumra, ahol 4 fő önkormányzati, 18 fő vállalkozói, 6 fő civil szféra képviseletében, 13 fő pedig magánszemélyként volt jelen. A szatmárcsekei műhelymunkán bemutatásra kerültek a Stratégiában tervezett intézkedések, melyek rendkívül pozitív fogadtatásra találtak. Több, ezekhez kapcsolódó fejlesztési elképzelés is elhangzott az eseményen, sokan már konkrétumokról érdeklődtek az egyes támogatási lehetőségekkel kapcsolatban.

2023. szeptember 21-én az Agrárminisztérium Mezőgazdaságért és Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat a LEADER Helyi Akciócsoportok részére LEADER szakmai rendezvény tartott, melyen munkaszervezetünk is részt vett.
A rendezvényen részletes tájékoztatást kaptunk az előttünk álló feladatokról, a 2014-2022-es programozási időszak lezárásáról és a 2023-2027-es időszak aktualitásairól.

A Tervezői Munkacsoport megtartotta a második ülését 2023. szeptember 26-án, az egyesület irodájában, melyen a munkacsoport által a beérkezett javaslatok áttekintésére került sor. A TMCS ülésen teljes létszámmal 6 fő jelent meg, 2 fő önkormányzati, 2 fő civil, 2 fő vállalkozói szféra képviseletében. Az ülésen az intézkedések pontosítását végeztük el, azaz meghatározásra kerültek az egyes intézkedésekre szánt keretösszegek, a minimum és a maximum támogatás összege, a támogatást igénylők köre, a támogatható és nem támogatható tevékenységek, az egyes felhívások meghirdetésének tervezett ideje.

A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezett verzióját 2023. szeptember 29-én fogadta el az Elnökség.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz