Aktuális pályázatok - Szatmár Leader Közhasznú Egyesület Honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Aktuális pályázatok

Indul az építőipari cégek fejlesztését segítő 20 milliárd forintos pályázat
 
Az építőipar teljesítménye több mint 30%-kal, a szerződések száma 110%-kal nőtt tavaly novemberben – mondta Varga Mihály a Központi Statisztikai Hivatal adataira reagálva.
 
Hozzátette: a kormány célja, hogy e növekedés a jövőben is folytatódjon, ezért egy 20 milliárd forintos fejlesztési program indul az ágazatban, amelyre már januártól pályázhatnak a magyar építőipari kis- és középvállalkozások.
 
Varga Mihály részletezte: a pályázat a héten indul, elsősorban gépek, eszközök beszerzésére, de fejlesztési szoftverek vásárlására is igénybe lehet venni. A tárcavezető azt is elmondta, hogy a nagyvállalatok támogatására a sikeresen működő Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében lehet pályázni, amelyet az idei évtől kezdődően megnyitnak az építőipari kivitelezők előtt is.
 
 Megjelentek a közösségi célú LEADER pályázati felhívások!
A mai napon (2017.12.06.) megjelentek a Szatmár Leader Helyi Akciócsoport közösségi célú LEADER pályázati felhívásai.
 
1. Civil szervezetek közösségi célú fejlesztése
2. Népi hagyományok felelevenítése
3. Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések
4. Kulturális és gasztronómiai rendezvények támogatása
5. Új szálláshely-szolgáltatás létrehozása Önkormányzatok számára
 
A felhívások megtekinthetők itt:
 
(Helyi felhívás kereső használatával "Szatmár Leader Közhasznú Egyesület" felhívásainak kiválasztása)
Megjelentek a LEADER pályázati felhívások!
A mai napon (2017.10.31.) megjelentek a Szatmár Leader Helyi Akciócsoport gazdaságfejlesztési LEADER pályázati felhívásai.


1. Új falusi és egyéb szálláshelyek kialakítása. Meglévő, napraforgós minősítéssel rendelkező szálláshelyek fejlesztése

2. Mikrovállalkozások fejlesztése, helyi termékek gyártásának támogatása

3. Szatmár térségének népszerűsítése, marketingtevékenysége
(Alkalmazás megnyitás -> Helyi felhívás kereső használatával "Szatmár Leader Közhasznú Egyesület" felhívásainak kiválasztása)
 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” elnevezésű (VP2-6.1.1-16 azonosító jelű) felhívás.
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2017. március 31.
- 2017. május 2.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 37,75 milliárd Ft.
A támogatás mértéke: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyösszegű átalány formájában, két részletben, 5 évre nyújtva:
a) az első kifizetési kérelem benyújtásával a támogatás a teljes összeg 75%-a,
b) a támogatási összeg fennmaradó 25%-a a felhívás szerinti- és az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésének függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb a működési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig tervezhető és igényelhető.
További információk:
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP-1.2.2-16 kódszámú) felhívás.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 21 Mrd forint.
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges.
A Felhívás keretében mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást fejlesztéseik támogatásához 5-25 millió Ft összegben, legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett. Szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló fejlesztések esetén ágazati korlátozás nélkül igényelhető támogatás, szabad vállalkozási zónán kívül a vállalkozások feldolgozóipari beruházásai támogathatók.
A Felhívás keretében lehetőség nyílik új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, információs technológia-fejlesztésre és online megjelenés kialakítására is.
 
Megjelent "A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú) felhívás.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
1. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):
I. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak:
a) stabilizálása;
b) alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása.

II. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak:
a) alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése.
A külterületi, szilárd burkolattal rendelkező közutak felújítására kizárólag a tanyás térségekben kerülhet sor (lásd Fogalomjegyzék).

2. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:
a) vontatott és függesztett munkagépek,
b) erőgépek,
c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,
d) ágaprító gépek beszerzése.

Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható (lásd Fogalomjegyzék).

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás.

A támogatás mértéke, összege:
1. célterület 100 millió forint. Maximális támogatási intenzitás: 95%
 
2. célterület 10 millió Ft, konzorcium esetén 20 millió Ft. Maximális támogatási intenzitás: 95%
 

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. 01. 06. naptól 2019. 01. 07. napig van lehetőség.
Az első szakasz zárása: 2017. 02. 06.
 
 
Megjelent az új agrár-környezetgazdálkodási pályázat
A Miniszterelnökség új, 40 milliárd forint keretösszegű agrár-környezetgazdálkodási pályázatot hirdetett meg. A nagy népszerűségnek örvendő programhoz a 2016. szeptember 30-án megjelent felhívásnak köszönhetően még több gazdálkodó csatlakozhat és nyerhet forrásokat a környezetgazdálkodási szempontú gazdálkodásához.

Az új AKG program rendelkezésre álló keretéből a szőlő- és gyümölcsültetvényesek számára 15 milliárd forintot, míg a szántófölddel rendelkező állattenyésztők számára 25 milliárd forintot különített el a Miniszterelnökség. A megújult kiválasztási kritériumok között a szántó tematikus előíráscsoport esetében a nagyobb állattartók előnyt élveznek, míg a horizontális ültetvény esetében is új fedvények kerültek bevezetésre.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. november 2. és 2016. december 2. között lesz lehetőség kizárólag elektronikus úton awww.mvh.gov.hu weboldalon. A beérkezett pályázatok együttesen kerülnek elbírálására. Az öt éves kötelezettségvállalási időszak 2017. január 1-től kezdődik.

A pályázati felhívás a https://www.palyazat.gov.hu/vp-4-10112-16-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-1 weboldalon megtalálható.
Nyerjen 10-20 millió forintot kertészeti eszközökre


Elindult a „Kertészet korszerűsítése – Kertészeti gépbeszerzés támogatása” (VP2-4.1.3.5-16) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

Az alább letölthető felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő kertészeti tevékenységet folytató vállalkozók összesen 18,08 milliárd forintra pályázhatnak; a forrást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Egy pályázó 10-20 millió forintot kaphat, a kormány 1500 támogatott pályázattal számol.

A felhívás a versenyképesség javítása érdekében történő, építéssel nem járó kertészetieszköz-beszerzéseket támogatja, így

• kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható – munkagépek,
• kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek,
• kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök, illetve
• maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzését.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 18-ig várja a kormány.

https://www.palyazat.gov.hu/node/59651

Támogatott projektek száma: 1154 db

Első bírálati szakasz: 2016.10.24. - 2016.11.24
 
MEGJELENT! - Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása
 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című (VP6-6.2.1-16 kódszámú) felhívás. A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 milliárd Ft. A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24-től - 2018.10.23-ig lehetséges.
 
Támogatást igénylők köre

A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN (1. célterület):
• A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
o a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
o a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik (a mezőgazdasági árbevétel kiszámítására a 9. számú melléklet az irányadó);
o székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú mellékletben felsorolt településen van;
o rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.
o a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.
 
B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN (2. célterület):
A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
 
   
 • legalább a támogatási      kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű      tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen;
 •  
 • 18. életévét      betöltött, cselekvőképes természetes személy;
 •  
 • rendelkezik a 2007.      évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
 •  
 • első ízben indít      vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa      vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból      megszűnt vállalkozásnak.
 

Támogatás mértéke: 40000 Eurónak megfelelő forint összeg

Folyósítás: Két részletben 75% ez első kifizetési kérelemkor, 25% legkorábban az első kifizetési kérelem benyújtásától számított, 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető

Támogatott projektek száma: 1154 db

Első bírálati szakasz: 2016.10.24. - 2016.11.24
 
Indul az idei Tanyafejlesztési Program
 
A települési és térségi fejlesztések támogatása körében pályázni lehet például a tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetésére, fejlesztésére. Ebben a programban egy-egy pályázó – például egy helyi önkormányzat – ötmillió forintot kaphat kilencvenszázalékos támogatás mellett.
A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére – például kis értékű gépek beszerzésére, képzésre – szintén lehet pályázni, a pályázható összeg tízmillió forint kilencvenszázalékos támogatás mellett.
 
A tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatására hárommillió forint pályázható általában hetvenöt százalékos támogatottsággal. De a negyven év alatti fiatal gazdák számára a támogatottsági szint kilencvenszázalékos. A tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre ugyancsak kapható támogatás, ami maximum négymillió forint lehet hetvenöt százalékos támogatottsági szinttel.
 
A pályázati felhívások várhatóan május közepétől a kormany.hu weboldalról tölthetők le, illetve elérhetők a www.hermanottointezet.hu honlapon is. A pályázatok benyújtásához az internetes felület a Herman Ottó Intézet honlapján a pályázati felhívások megjelenését követő harmincadik naptól, várhatóan ez év június első felében nyílik majd meg, a pályázóknak így harminc napjuk lesz a felkészülésre.
 
Családi házak felújításával folytatódik az Otthon Melege Program
2016. július 1-jétől 5 milliárd forint keretösszeggel induló vissza nem térítendő támogatást biztosít a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium családi házak energetikai korszerűsítésére és felújítására.

 
Pályázati felhívás roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdet a roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására.
A pályázat célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül a cigány nyelvek (romani és beás) ápolása és fejlesztése, illetve a roma hagyományok megőrzése, korszerű újraértelmezése, átadása fiatalabb korosztályoknak.
A felhívás keretében két komponens pályázható. Az „A" komponens (RKZF) keretében a roma művészek alkotásainak bemutatására teremt alkalmat, mely magában foglalja az időszaki kiállításokat, irodalmi és zenei esteket, felolvasásokat, filmbemutatókat, színházi- és táncelőadásokat, valamint ezek kombinációját.
A „B" komponens (KEMT) keretében egynapos kulturális események támogatása (fesztiválok, roma ünnepségek, roma napok, stb.) megvalósítása támogatható, amelyek nagyobb közösségeket képesek megszólítani.
 
A pályázatok benyújtási határideje 2016. április 20., a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 50.000.000 Ft.
 
Módosult a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése érdekében kiírt pályázat benyújtási határideje
Tájékoztatjuk a támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás beadásának kezdő időpontja 2016. április 21-re módosult.
                                    


Ifjúsági programok támogatása

Ifjúsági programok támogatása
Megjelent az Ifjúsági programok támogatása EFOP-1.2.2-15  támogatási felhívás. A konstrukció alapvető célja a kevésbé fejlett  régiókban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése  képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk erősítésével,  bevonva őket az aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba,  önkéntes tevékenységekbe.

Közvetlen célcsoport: 15-29 éves fiatalok. Közvetett célcsoport: programba bevont fiatalok családjai.

A projekt az alábbi tématerületek közül legalább háromra ki kell, hogy  terjedjen. A tématerületek kiválasztásánál figyelembe kell venni a helyi  lehetőségeket, igényeket és a lehetséges együttműködéseket,  szinergiákat, valamint a célcsoport mind szélesebb körű elérését.

1. Új közösségek létrejöttét elősegítő szabadidős programok megvalósítása.
2. Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia-fejlesztés.
3. Egészségmegőrzés, prevenció.
4. Közéletben való ifjúsági részvétel.
5. Honismeret, a helyismeretet elősegítése, hazaszeretetre nevelés.
6. Természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programok megvalósítása.
7. A fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítése az önálló életkezdet sikerének érdekében.

A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 18 millió Ft, maximum 25 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Jelen felhívás keretében a felhívás 4.1. pontja szerinti civil  (főtevékenysége TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499) és egyházi szervezetek  nyújthatnak be támogatási kérelmet: (GFO kód: Egyéb szövetség 517; Egyéb  egyesület 529; Egyéb alapítvány 569; Vallási tevékenységet végző  szervezet 525; Bevett egyház 551; Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső  egyházi jogi személy 552; Elsődlegesen vallási tevékenységet végző  belső egyházi jogi személy 555; Egyházi szervezet technikai kód 559).

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 7-től 2018. március 7-ig folyamatosan lehetséges.

További részletek a támogatási felhívásban olvashatók: https://www.palyazat.gov.hu/node/57583
Március 21-től pályázható a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

Március 21-től pályázható a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

2016.február 1-én került meghirdetésre a Vidékfejlesztési Program keretében a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című VP2-6.3.1-16 kódszámú pályázati felhívás.
A pályázat célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.
Támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.
Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikro vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely a pályázat benyújtásának időpontjában:
1. főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet, amennyiben:
- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben a Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euro STÉ értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból az előző naptári évben, vagy a megelőző három év átlagában. Amennyiben a pályázónak, nincs megelőző három év átlagában árbevétele, úgy csak az előző naptári év árbevételét kell feltűntetni. A projekt lezárásáig a kedvezményezett köteles főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet minősítését fenntartani.
1. a) a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemméret nagysága a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évének: – egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret.
- ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évének TERA területen kívüli más földterülete, ahol mezőgazdasági tevékenységet folytat, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
- állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor az ENAR nyilvántartásba bejelentett létszámot kell az üzemméret számításban figyelembe venni, és ez alapján kerül meghatározásra az éves átlaglétszám. Csak az az állatállomány vehető figyelembe, amely a Tenyészet Információs Rendszerben be van jelentve.
- abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell az éves átlaglétszám alapján az üzemméretet figyelembe venni.
1. b) Mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból származó nettó árbevétel nagysága, amely:
- az előző naptári évben értékesített termékek értéke forintban, osztva a megelőző év január elsején az Európai Központi Bank (EKB) hivatalos euró/forint árfolyamával,
- megelőző három évben értékesített termékek értékének átlaga, osztva a megelőző három év január elsején érvényes EKB euró/forint árfolyam átlagával. (lásd 4. számú melléklet)
A felhívásra pályázni konzorcium formájában nincs lehetőség, a projekt kedvezményezettje nem lehet konzorcium.
További feltétel, hogy a támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig a székhely címe már a támogatás benyújtását megelőző év január elsején is a jogosult településen, vidéki térségen volt és ezt a projekt lezárásáig fent kell tartania.
A jogosult települések listáját a Felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.
A támogatás mértéke, összege
Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.
Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.
A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.21-től – 2018. 03. 20-ig lehetséges. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
 • Az első szakasz zárása: 2016.04.22
 • A második szakasz zárása: 2016.09.23
 • A harmadik szakasz zárása: 2017.03.03
 • A negyedik szakasz zárása: 2018.03.19
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
VP-6-7.4.1.1-16 Új pályázati kiírás

VP-6-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy megjelent a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukcióját, többfunkciós közösségi tér létrehozását, fejlesztését, energetikai korszerűsítést támogató felhívás!

Három célterülettel jelent meg a "VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója..." című pályázati kiírás, közösségi funkciójú épületeket lehet energetikai szempontból korszerűsíteni, településképet meghatározó épületeket lehet külsőleg felújítani és 1000 fő alatti településken lehet közösségi házat kialakítani. Pályázhat: települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. Az igényelhető támogatási öszeg maximum 50 millió forint, a közösségi ház létrehozásánál maximum 30 millió forint. A támogatási intenzitás 75-95%-os, a beruházás helye szerinti járási fejlettségi besorolás alapján. A pályázatok 2016. március 28-tól adhatóak be.
A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével.
Támogatást a 10.000 főnél kisebb lakos számú településen települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, továbbá székhellyel, illetve telephellyel rendelkező non-profit szervezet, valamint egyházi jogi személy veheti igénybe.
1. célterület - közösségi funkciójú épületeket lehet energetikai szempontból korszerűsíteni: maximum 50 millió Ft támogatással
2. célterület - településképet meghatározó épületeket lehet külsőleg felújítani: maximum 50 millió Ft támogatással
3. célterület - 1000 fő alatti településken lehet közösségi házat kialakítani: maximum 30 millió Ft támogatással
A támogatás intenzitás mértéke a Kormány rendelete a kedvezményezett járások besorolására alapján: 95%.

A pályázati felhívás és mellékletei ide kattintva érhető el!
https://www.palyazat.gov.hu/node/57621
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz